Giá trị thời đại từ các tác phẩm chính luận báo chí của nhà báo Hoàng Tùng
Giá trị thời đại từ các tác phẩm chính luận báo chí của nhà báo Hoàng Tùng
  • 16:24 05/03/2021

Nhà báo Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, là một trong những cây bút chính luận hàng đầu trong làng báo chí cách mạng Việt Nam. Ông đã đem hết tài năng và nhiệt huyết của mình cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, biến cây bút thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước nhà. Nhà báo Hoàng Tùng tên thật là Trần Khánh Thọ sinh ngày 14 tháng 1 năm 1920 tại xã Nhân Hòa ( nay là xã Hòa Hậu) huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

“Cây thẳng bóng ngay”: Chuyện cây - chuyện đời, chuyện người
  • 06:34 07/06/2022

“Cây thẳng bóng ngay” là tập sách thứ 9 của nhà báo, nhà thơ Hải Đường do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành cuối năm 2021.

Kết nối thương hiệu