Chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Hà Nam về những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, định hướng nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Chúng ta vừa trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp. Trong điều kiện đó, Hà Nam đã không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để vươn lên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể chia sẻ về những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà đạt được trong năm qua?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Tôi rất vui mừng khẳng định rằng: Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tỉnh Hà Nam bị ảnh hưởng rất lớn của 2 đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự tham gia phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng tình ủng hộ tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã từng bước ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân, tạo thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy  và các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).  Ảnh: P.V

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh; giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ; triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án để cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đặc biệt năm 2021, trong điều kiện Hà Nam phải gồng mình phòng, chống dịch, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau bầu cử, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước bảo đảm kịp thời, đúng quy định.  

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, tin tưởng và đồng thuận cao trong xã hội. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, đúng quy định. Công tác dân vận, nhất là dân vận của chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền được thực hiện quyết liệt, sâu sát, kịp thời, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2021, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 của cả nước, Hà Nam đã phát sinh 2 đợt dịch (27/4 và 19/9) với diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả dịch Covid-19.
Hà Nam đã tập trung huy động các lực lượng, tổ chức xét nghiệm với nguyên tắc “thần tốc, an toàn, khoa học, hiệu quả”, xét nghiệm nhanh nhất; triển khai các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội trong phạm vi “nhỏ nhất”, “hẹp nhất” có thể; điều trị kịp thời, hiệu quả cho bệnh nhân mắc Covid-19.  Ngay sau khi có Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế, Hà Nam ban hành Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chủ động chuẩn bị, triển khai phương án bảo đảm dự trữ đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, thành lập các trạm y tế lưu động tại địa phương để đáp ứng tình hình dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dựa trên 3 trụ cột (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và công thức đã được xác định “5K + vắc xin + thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin trên địa bàn tỉnh bảo đảm khoa học, an toàn, hợp lý, hiệu quả, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến nay, 98% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc-xin, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi đạt tỷ lệ 93%; 98% trẻ từ 12-18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin.

Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tạo điều kiện quan trọng để tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021, kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định và có bước phát triển. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (trong đó 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch); tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ở mức khá cao: 8,85% (đây là mức tăng trưởng cao thứ 3 trong vùng Đồng bằng Bắc Bộ); thu cân đối ngân sách nhà nước của tỉnh đạt gần 14.000 tỷ đồng (vượt dự toán Trung ương và kế hoạch của tỉnh); tạo cơ sở để tỉnh Hà Nam tự cân đối ngân sách vào năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, vào ngày 14/12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt bổ sung Khu Công nghệ cao Hà Nam vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 - đây là khu công nghệ cao thứ 5 của cả nước; sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, là cơ sở rất quan trọng để Hà Nam từng bước đủ điều kiện trở thành tỉnh công nghiệp và thành phố trực thuộc Trung ương.

Các hoạt động văn hóa - xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của nhân dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chăm lo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở khu vực có thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,71%. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm; kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, bảo đảm ổn định tình hình. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tố tụng được nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, an toàn, lành mạnh thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên:  Những kết quả đạt được cho thấy sự quyết tâm chính trị rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của tỉnh năm 2021. Để đạt được kết quả toàn diện đó, nguyên nhân cơ bản là gì, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Đạt được những kết quả quan trọng đó, trước hết có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Cùng với đó, có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy; sự điều hành sâu sát của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.
Hà Nam bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của tỉnh. Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án và nhiều văn bản khác nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị thể hiện rõ tinh thần kiên trì, sáng tạo, tận tâm, trách nhiệm, xác định đúng khâu đột phá trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn, bảo đảm cân đối giữa chỉ đạo “điểm” và “diện”, sâu sát cơ sở, bám sát công việc với phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”. 

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của cấp ủy; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, có trách nhiệm cao, có khát vọng và tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, có hiệu quả cho sự phát triển của địa phương, đơn vị. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với đó, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra. Chú trọng công tác dân vận và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội. 
Coi trọng phát huy truyền thống của quê hương Hà Nam văn hiến, cách mạng, anh hùng; khơi dậy, thúc đẩy khát vọng vươn lên, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tối đa nhân tố con người, xác định con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. 

Thực tiễn cho thấy, khi tinh thần đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết toàn dân được phát huy đã tạo sức mạnh tổng hợp để Hà Nam vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố bạn; sự đồng lòng, ủng hộ, chung sức của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và những người con quê hương Hà Nam sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc. Nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Hà Nam chống dịch bằng tiền, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế, trị giá gần 250 tỷ đồng. Ngoài ý nghĩa về vật chất, sự ủng hộ này có ý nghĩa về mặt tinh thần rất lớn, là nguồn động viên, khích lệ các cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, sớm đưa mọi hoạt động của đời sống sang trạng thái bình thường mới. 

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đặt ra mục tiêu: “Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”. Những kết quả đạt được chính là cơ sở, nền tảng quan trọng để Hà Nam phát triển nhanh và chắc chắn hơn. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian tới, Hà Nam cần tập trung thực hiện những giải pháp, nội dung cốt yếu nào, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra đó là: Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. 

Mục tiêu này thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bước sang năm mới 2022 và những năm tiếp theo, Hà Nam tiếp tục tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, đó là: (1) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; (3) Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên tỉnh Hà Nam thực hiện tự cân đối ngân sách, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Chủ đề hành động năm 2022 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định đó là: “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh”. Để hiện thực hóa nội dung trên, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực, khắc phục khó khăn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, trong đó lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các chủ trương của tỉnh.

*  Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh: 

Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tổng quát là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao. Thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút phát triển các ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn với quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo.

Đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi để dự án sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức, dự án Cụm cảng Yên Lệnh, dự án Khu công nghệ cao Hà Nam, các dự án du lịch nghỉ dưỡng, đô thị có vốn đầu tư lớn hoàn thiện thủ tục, sớm đi vào đầu tư xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng xã hội, dự án nhà ở xã hội; bảo đảm cho người lao động có chỗ ở ổn định, để yên tâm lao động, gắn bó với Hà Nam. 

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, trọng tâm là du lịch và logistics. Xây dựng, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng các khu nghỉ dưỡng, các trung tâm thương mại - dịch vụ. Đôn đốc hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đầu tư để đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại- dịch vụ - du lịch.

Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng các xã, huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; chú trọng các giải pháp nâng cao thu nhập và đời sống người dân. 

Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội bảo đảm tính liên kết vùng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương. Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, chậm giải ngân. Đề cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư và tăng cường kiểm tra, thanh tra xử lý nghiêm vi phạm.

Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ các lĩnh vực kinh tế đi đôi với tạo nguồn, nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022 để bảo đảm tự chủ về ngân sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị. Giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy.

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung giải quyết kịp thời thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là các dự án đầu tư trên địa bàn; nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Phóng viên: Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có những chia sẻ, gửi gắm gì đến cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh? 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Chúng ta bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 trong tâm thế tự tin với những kết quả quan trọng của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong năm qua. Vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được; quyết tâm, tự tin với định hướng, mục tiêu của giai đoạn phát triển mới, tôi mong rằng cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn tới, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới Nhâm Dần, chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Hà Nam, tôi thân ái gửi tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh; những người con quê hương Hà Nam trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài; những người ở các địa phương khác và ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nam luôn an khang, mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc năm mới khí thế mới, thành công mới, thắng lợi mới!

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Hà Nam. Kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Báo Hà Nam

Nội dung bình luận
Bình luận bài viết
Kết nối thương hiệu