Lý Nhân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022

Ngày 11/1, UBND huyện Lý Nhân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của huyện đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lý Nhân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu KTXH. Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt kết quả toàn diện, toàn huyện có 14 mô hình tích tụ ruộng đất, 28 HTX kiểu mẫu, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch. Lĩnh vực công nghiệp- TTCN- GTXD được duy trì với giá trị sản xuất vận tải đạt 230 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển cả năm đạt trên 3.900 tỉ đồng (tăng 12,8% so với năm 2020). Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách của huyện trong năm 2021 đạt 200,9% kế hoạch tỉnh giao và 200,7% kế hoạch huyện xây dựng…

Lý Nhân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Lý Nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, xã hội và lĩnh vực nội chính được phát động thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. 

Lý Nhân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
Các tập thể tiêu biểu được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 của huyện Lý Nhân. Để công tác TĐKT năm 2022 đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương trong huyện cần tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác TĐKT và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, ngành đối với công tác TĐĐK. Đồng thời, đổi mới hình thức, nội dung phát động phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm giữa các đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua; xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện đối với phong trào thi đua, các tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; nêu gương các điển hình tiên tiến và phổ biến, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực tế. 

Lý Nhân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
Lý Nhân tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua- Khen thưởng huyện đã công bố các quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021 và tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa các khối thi đua của huyện.

Thanh Hà

Nội dung bình luận
Bình luận bài viết
Kết nối thương hiệu