Thoái vốn nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh giai đoạn 2022-2025

Ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank nằm trong danh sách thực hiện cổ phần, tỷ lệ vốn Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định 1479/QĐ-TTg.

Vừa qua, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1479/QĐ-TTg về kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.

Cụ thể, Chính phủ sẽ duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 - 2025 (danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giai đoạn 2022 - 2025).

Cổ phần hóa 19 doanh nghiệp, sắp xếp lại 5 doanh nghiệp; thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025; giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp.

Với kế hoạch thoái vốn, quyết định vừa được ban hành thống nhất sẽ thực hiện thoái vốn với 141 doanh nghiệp. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nằm trong danh sách thực hiện cổ phần, tỷ lệ vốn Nhà nước dự kiến nắm giữ sau cổ phần hóa là trên 65%.

Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 64,46%.

Thoái vốn nhà nước tại 4 ngân hàng quốc doanh giai đoạn 20222025
Ảnh minh họa.

Đối với 2 ngân hàng là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chính phủ sẽ thực hiện theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ và “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2025, định hướng đến 2030" nêu tại Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kế hoạch sắp xếp và tỷ lệ vốn dự kiến Nhà nước nắm giữ tại 02 ngân hàng.

Hiện tại, Nhà nước đang nắm giữ 80,9% vốn tại BIDV và 74,8% vốn tại Vietcombank.

Đến cuối năm 2021, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank là 262.689 tỷ đồng, tăng 13.787 tỷ đồng, tương đương tăng 5,54% so với cuối năm 2020.

Theo Quyết định 1479/QĐ-TTg, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại Quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Gia Linh

Nội dung bình luận
Bình luận bài viết
Kết nối thương hiệu