Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Trong hai ngày 28 và 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có các đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đinh Thị Lụa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, và đông đảo các cán bộ, hội viên của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam.

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam hiện có 119 hội viên sinh hoạt tại các chi hội nhà báo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Tạp chí Sông Châu và một số cơ quan thường trú.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo chí Hà Nam tiếp tục có bước phát triển. Đội ngũ người làm báo được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, trình độ ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, đa dạng thông tin trên các loại hình báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng.

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

 Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các chi hội thường xuyên duy trì sinh hoạt với những nội dung cụ thể, thiết thực theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Điều lệ hội, giúp cho hội viên nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên các chi hội trực thuộc, trong đó nội dung tập huấn, bồi dưỡng bám sát vào nhu cầu thực tế của cán bộ, hội viên các chi hội đề xuất, do đó các lớp tập huấn thu hút được đông cán bộ, hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Trong 5 năm đã xét chọn, hỗ trợ kinh phí 85 tác phẩm báo chí chất lượng cao; hằng năm, đều phối hợp tổ chức Hội báo Xuân tại các địa phương trong tỉnh, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, hướng về cuộc sống cộng đồng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 41 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 119 người, hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, hoạt động nghề nghiệp đúng chỉ tôn chỉ mục đích, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trước xã hội, trong sự phát triển chung của tỉnh và trước nhân dân; không có hội viên, nhà báo xảy ra tiêu cực, vi phạm Luật báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo Hà Nam có 3 tác phẩm đạt giải B, 1 tác phẩm đạt giải C, 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; nhiều tác phẩm đạt giải tại các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc...
 Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Hà Nam; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh; ra sức tuyên truyền, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng đời sống mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, lòng say nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh
Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và đồng chí Đinh Thị Lụa – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cần quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. 
 

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động; có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí thời công nghiệp 4.0; kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp..
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa V gồm 7 đồng chí; bầu 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra và 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Lê Hồng Kỳ, Tổng biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa IV tiếp tục được bầu làm Chủ tịch tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa V.

Nguyễn Tùng

Nội dung bình luận
Bình luận bài viết
Kết nối thương hiệu